Kaspersky การใช้เทคโนโลยีที่ปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตและดิจิทัล

24/02/2565          กฎความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตทั่วไป  เมื่อทุกคนใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตในการทำงาน และคุณจะไม่สามารถรักษาความปลอดภัยได้ในขณะที่ใช้ อย่างเช่นการใช้รหัสผ่านซ้ำหรือไม่ หรือจำเป็นต้องมีบัญชีบริษัทแยกต่างหากจริงหรือ?  

                Kaspersky  เป็นซอฟต์แวร์ เครื่องมือที่จะช่วยรักษากฎความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต  ดังนี้ 

check.png ป้องกันไวรัส มัลแวร์เรียกค่าไถ่ ฟิชชิ่ง สแปม และอื่นๆ
check.png  ปกป้องคอมพิวเตอร์ PC, Mac, โทรศัพท์และแท็บเล็ต Android
check.png ปกป้องความเป็นส่วนตัว การติดต่อสื่อสาร ตัวตน และข้อมูลของคุณ
check.png ช่วยปกป้องการเชื่อมต่อออนไลน์ของคุณ แม้บน Wi-Fi สาธารณะ
check.png ปกป้องเงินและรายละเอียดบัญชีของคุณหากคุณซื้อของและทำธุรกรรมออนไลน์
check.png ทำงาน ‘หลังฉาก’ เพื่อให้อุปกรณ์ของคุณทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
check.png ลดความยุ่งยากในการรักษาความปลอดภัยด้วยการป้องกันที่ตั้งค่าและใช้งานได้ง่าย


แชร์บทความของเรา

All

วิดีโอล่าสุด