Cloudflare Protect Against Data Loss and Phishing

02/12/2564
          วิดีโอนี้ Cloudflare จะแสดงวิธีการต่างๆ ที่สามารถใช้งานเพื่อป้องกันข้อมูลในองค์กรของคุณจากภัยคุกคามต่างๆ เช่น การสูญหายของข้อมูลและฟิชชิง โดยใช้แพลตฟอร์ม Zero Trust ของCloudflare โดยจะใช้นโยบายเพื่อนำการควบคุมไปใช้ ซึ่งปกติแล้วจะต้องมีโซลูชันเฉพาะจุดจำนวนมาก รวมถึง ZTNA, SWG, CASB และ RBI เพื่อปกป้องผู้ใช้และแอปพลิเคชันของCloudflare


แชร์บทความของเรา

All

วิดีโอล่าสุด