สินค้า

Sophos - Central Server Protection (On cloud)

Sophos - Central Server Protection (On cloud)

• ซื้อจำนวน 1-9 เซิร์ฟเวอร์ ราคาเซิร์ฟเวอร์ละ 1,550 บาท

หากต้องการซื้อ 10 เซิร์ฟเวอร์ขึ้นไป
สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขาย 
[email protected]
หรือ 095-536-5945, 061-414-7429, 092-696-6941​

**บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
***จะได้รับสินค้าภายใน 7-15 วันดำเนินการ***
ราคารวม 1,550.00 บาท

Includes choice of:

Windows Server Agent: Anti-malware, Live Protection, Malicious Traffic Detection, Behaviour Analysis/HIPS, File Integrity Monitoring, Web Security, Download Reputation, Web Control, Peripheral Control, Application Control, Data Loss Prevention, Windows Firewall Control, Synchronized Security, Malware Removal, Automatic Scanning Exclusions, AWS/Azure Cloud Workload Discovery
Linux Server Agent: Anti-malware, Live Protection, Malicious Traffic Detection, Synchronized Security, AWS/Azure Cloud Workload Discovery

Sophos for Virtual Environments (Alternative to full Server Agent): For Windows Servers on VMware ESXi and Microsoft Hyper-V, a light guest VM agent off-loads malware scanning to a centralized Security VM. Anti-malware, Live Protection, Malware Removal. 

Note: Full Server Agent and Sophos for Virtual Environments light agent cannot be deployed on the same server.   

Sophos Central

The unified console for managing your Sophos products.

Manage All Your Products

From a single interface.


Server Security

Server Security

Protect your virtual and physical servers without sacrificing performance, including one-click Server Lockdown.

Powerful, Server-specific Protection

Protect the applications and data at the core of your organization; whether that data is on physical servers or virtual servers in the cloud or on premises. Sophos Server Protection integrates anti-ransomware, application whitelisting, along with our advanced anti-malware and HIPS providing easy, centralized management of the security of all servers.

Secure Your AWS Infrastructure

Sophos Server Protection protects Servers in the Amazon Web Services (AWS) cloud while maintaining full visibility of EC2 instances. You can easily manage and protection auto-scaling AWS EC2 instances using Sophos Central Server Protection. Your servers launched as part of an Auto Scaling Group are automatically configured with your Sophos Server Protection policy. Find out more about Sophos for Amazon Web Services.

Single Point of Security Management

Get consistent management of your security policies across the entire environment, virtual and physical, on premises, or in the cloud with Sophos Central. Manage your servers alongside endpoints, mobile or wireless devices, and web and email gateways with simple, easy-to-manage policies within a single console.