Idera SQL Inventory Manager คืออะไร

07/04/2022
          SQL Inventory Manager (SQL IM) คือระบบดูแลระบบฐานข้อมูล (DBA) สามารถค้นหา,ทำเอกสาร และจัดการสภาพแวดล้อมของ SQL Server ได้อย่างง่ายดาย แม้ว่าฐานข้อมูลจะมีจำนวมาก เครื่องมือที่ครอบคลุมนี้จะช่วยค้นหาและตรวจสอบให้โดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (DBA) ดูแลง่ายและมีประสิทธิภาพในการควบคุมสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา          ด้วยเหตุนี้ องค์กรจึงจำเป็นจะต้องมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและสำหรับข้อมูล เช่น คลังสินค้า และสามารถกำหนดว่า SQL Server ใดจำเป็นต้องมีการกำกับดูแลและบำรุงรักษานั้นอีกด้วย


แชร์บทความของเรา

Idera

Lastest Video