สินค้า

Sophos - Central Intercept X (On cloud)

Sophos - Central Intercept X (On cloud)

• ซื้อจำนวน 1-9 ผู้ใช้ ราคาผู้ใช้ละ 1,320 บาท
• ซื้อจำนวน 10-24 ผู้ใช้ ราคาผู้ใช้ละ 1,200 บาท
• ซื้อจำนวน 25-49 ผู้ใช้ ราคาผู้ใช้ละ 1,050 บาท
• ซื้อจำนวน 50-99 ผู้ใช้ ราคาผู้ใช้ละ 930 บาท

หากต้องการซื้อ 100 ผู้ใช้ขึ้นไป
สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขาย 
[email protected]
หรือ 095-536-5945, 061-414-7429, 092-696-6941​

**บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
***จะได้รับสินค้าภายใน 7-15 วันดำเนินการ***
Total 1,320.00 บาท
Includes [Windows/macOS]: Malicious Traffic Detection, Synchronized Security Heartbeat, Synchronized Application Control (with a suitable XG Firewall) Cryptoguard Anti-Ransomware, Root Cause Analysis 

[Windows only]: Exploit Prevention, Sophos Clean.       

Intercept X adds next-gen capabilities to your current endpoint protection.

 •  
   Stops all forms of ransomware
 •  
   Protection from advanced exploits
 •  
   Root cause analysis shows you
  where the problem started
 •  
   Instant malware removal

Sophos ranks off the charts as the most visionary endpoint vendor.

See why Sophos is a Leader

*The Forrester Wave™: Endpoint Security Suites, Q4 2016 by Chris Sherman, October 19, 2016

Gartner Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms "Sophos is a leader"

Gartner has recognized Sophos as a Leader once again

in the new Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms,as of January 2017

Stop Ransomware Before It Takes Your Files Hostage

Ransomware is the number one malware attack affecting organizations today. It encrypts your files and holds them hostage until the ransom is paid, causing massive disruption to business productivity.

Sophos Intercept X features CryptoGuard, which prevents the malicious spontaneous encryption of data by ransomware—even trusted files or processes that have been hijacked. And once ransomware gets intercepted, CryptoGuard reverts your files back to their safe states.

Root Cause Analysis Provides Insight on Threats

You’ve been hit! How did it get in, where did it go, what else did it touch and—most importantly—what should you do now? We’ve got you covered.

Detailed, forensic-level analysis illuminates the root causes of attacks and their infection paths, and offers prescriptive guidance to help remediate infections today and bolster your security posture moving forward.

 

Exploit Prevention Stops Modern Threats

The unique technologies of Sophos Intercept X are designed to stop attackers before they have a chance to throw their first punch.

Rather than examining hundreds of millions of known malware samples, Intercept instead focuses on the relatively small collection of techniques used to spread malware. This way, we can ward off zero-day attacks without having even seen them first.

So Fresh and So Clean

Along with Intercept X we provide a powerful virus cleaner. While most traditional virus cleaners simply remove offending malware files, Sophos Clean goes the extra mile by eradicating the malicious code and registry keys created by malware as well. It’ll be like your machine was never infected in the first place.

*Sophos Clean comes with Sophos Intercept or as an individual product.