สินค้า

Sophos - Central Endpoint Protection (On cloud)

Sophos - Central Endpoint Protection(On cloud)

• ซื้อจำนวน 1-9 ผู้ใช้ ราคาผู้ใช้ละ 1,260 บาท
• ซื้อจำนวน 10-24 ผู้ใช้ ราคาผู้ใช้ละ 1,150 บาท
• ซื้อจำนวน 25-49 ผู้ใช้ ราคาผู้ใช้ละ 1,000 บาท
• ซื้อจำนวน 50-99 ผู้ใช้ ราคาผู้ใช้ละ 890 บาท

หากต้องการซื้อ 100 ผู้ใช้ขึ้นไป
สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขาย 
[email protected]
หรือ 095-536-5945, 061-414-7429, 092-696-6941​

**บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
***จะได้รับสินค้าภายใน 7-15 วันดำเนินการ***
Total 1,260.00 บาท
Includes choice of: 
- Endpoint Agent: (Windows/macOS) Anti-malware, Live Protection, Web Security, Web Control, Malware Removal, Peripheral Control, Application Control, Synchronized Security Heartbeat (Windows only) Behaviour Analysis/HIPS, Data Loss Prevention, Download Reputation, Malicious Traffic Detection

- Sophos for Virtual Environments, Light Agent off-board scanning: (Windows Desktop VMs) Anti-malware, Live Protection, Malware Removal

* Security Heartbeat functionality is available when Cloud Endpoint Advanced is used in conjunction with one of the following Sophos Firewall subscriptions - Network Protection, FullGuard or EnterpriseGuard.

Note: Full Endpoint Agent and Sophos for Virtual Environments light agent cannot be deployed on the same computer"

Sophos Central

The unified console for managing your Sophos products.

Manage All Your Products

From a single interface.


Endpoint Protection

Endpoint Protection

Advanced endpoint protection coupled with a simple, intuitive user experience.

Intuitive Dashboard

Next-Gen Protection

We’re taking a new approach to protection. Sophos Endpoint blocks malware and infections by identifying and preventing the handful of techniques and behaviors used in almost every exploit.

Sophos Endpoint doesn’t rely on signatures to catch malware, which means it catches zero-day threats without adversely affecting the performance of your device. So you get protection before those exploits even arrive.

By correlating threat indicators, Sophos Endpoint can block web and application exploits, dangerous URLs, potentially unwanted apps, and malicious code from ever touching your endpoints.

 
 
 

Decloaking Malware

Sophos Endpoint works on the device and in conjunction with the firewall to detect and isolate compromised devices. Synchronized Security gives you additional context providing information from the network.

Behavioral Analytics

Determines suspicious behaviors, allowing for the detection of malware specifically designed to evade traditional solutions.

Traffic Detection

Pre-filters all HTTP traffic and tracks suspicious traffic as well as the file path of the process sending malicious traffic.

Integrated Endpoint and Network

Instant and automatic communication between the Endpoint and Network alerts the suspected system of exactly what the firewall is detecting, allowing the endpoint protection agent immediate use of that information to discover the process behind the threat.

 

Flexible Licensing and Deployment

Both of our deployment options deliver outstanding performance and protection, and are licensed per user, not device.

 

Sophos Central

If we find something malicious, we’ll go ahead and remove it for you. It’s the least we could do. We make it simple and automatic.

Sophos Enterprise Console

By automating threat discovery, investigation, and response, Synchronized Security revolutionizes threat detection. Incident response times are reduced exponentially and tactical resources can be refocused on strategic analysis.