Navicat Premium Windows

Navicat Premium Windows
•  จำนวน 1-4 ผู้ใช้ ราคา 53,300 บาท
•  จำนวน 5-9 ผู้ใช้ ราคา 45,300 บาท
•  จำนวน 10-99 ผู้ใช้ ราคา 42,600 บาท

ตั้งแต่ 100 ผู้ใช้ขึ้นไป ติดต่อฝ่ายขาย


**บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**​
Total 53,300.00 บาท