Navicat Premium Windows

Navicat Premium Windows

• ซื้อจำนวน 1-4 ผู้ใช้ ราคาผู้ใช้ละ 46,800 บาท
• ซื้อจำนวน 5-9 ผู้ใช้ ราคาผู้ใช้ละ 39,700 บาท
• ซื้อจำนวน 10-99 ผู้ใช้ ราคาผู้ใช้ละ 37,400 บาท

หากต้องการซื้อ 100 ผู้ใช้ขึ้นไป
สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขาย 
[email protected]
หรือ 095-536-5945, 061-414-7429, 092-696-6941​

**บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
***จะได้รับสินค้าภายใน 7-15 วันดำเนินการ***
Total 46,800.00 บาท