Article

Categories :
Article NAKIVO อัปเดต Version 9.1 มีอะไรใหม่บ้าง
Nakivo
13Feb
2020

NAKIVO อัปเดต Version 9.1 มีอะไรใหม่บ้าง

NAKIVO ช่วยการป้องกันข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลสำคัญและแอปพลิเคช...

Article NAKIVO VMware Backup เพิ่มความเร็วในการกู้คืน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
Nakivo
20Nov
2019

NAKIVO VMware Backup เพิ่มความเร็วในการกู้คืน...

NAKIVO เพิ่มประสิทธิภาพในการสำรองข้อมูลบน VMware Backup ให้มีความน่าเช...

Article 8 คุณสมบัติ NAKIVO Backup & Replication สำรองข้อมูลของคุณอย่างไม่มีสะดุด
Nakivo
15Nov
2019

8 คุณสมบัติ NAKIVO Backup & Replication...

พบกับ 8 คุณสมบัติ NAKIVO Backup & Replication สำรองข้อมูลในระบบของค...

< 1 >