Article

Categories :
Article Xmind หนึ่งในปรแกรมทํา mind map ที่ใช้งานง่ายและดีที่สุด
Xmind
09Aug
2019

Xmind หนึ่งในปรแกรมทํา mind map ที่ใช้งานง่ายและดีที่สุด

หากคุณกำลังมองหาโปรแกรมทำ Mind Map ที่ใช้งานง่าย Xmind ถือเป็นโปรแกรมที่ตอบโจทย์การทำแผนผังความคิดที่หลากหลายรูปแบบ และสร้างภาพความคิดได้ตามต้องการ

Article XMind สุดยอด OSS สร้าง Mind Map และแผนภาพแบบผสมผสาน
Xmind
29Jan
2019

XMind สุดยอด OSS สร้าง Mind Map และแผนภาพแบบผสมผสาน

ซอฟต์แวร์สร้าง จัดการ Mind Map ในกลุ่ม OSS มักจะไม่สวย แต่ XMind อาจจะทำให้คุณเปลี่ยนทัศนะคติได้

Article XMind โปรแกรมช่วยในการเขียนแผนผังความคิด
Xmind
09Aug
2018

XMind โปรแกรมช่วยในการเขียนแผนผังความคิด

โปรแกรม XMIND สามารถสร้างภาพความคิด (Visualized Idea) ในรูปแบบต่างๆ ได้หลากหลาย

Article ระดมสมองสร้างผังก้างปลาด้วย XMind
Xmind
25Jul
2018

ระดมสมองสร้างผังก้างปลาด้วย XMind

ผังก้างปลา หรือ (Fish Bone Diagram) เป็นหนึ่งในหลายเครื่องมือเพื่อการบริหารจัดการ โดยมักจะใช้ในการวิเคราะห์ผลสาเหตุของปัญหา

Article Property of X-mind
Xmind
11Jul
2018

Property of X-mind

โปรแกรม X-Mind เป็นโปรแกรมสร้างภาพความคิด (Visualized Idea) ในรูปแบบต่างๆ

< 1 >